Pesulan toimintaehdot

Vastaanotto

Asiakkaalle annetaan vastaanotossa kuitti, johon kirjataan vastaanotetut tuotteet, määrä ja toimitusaika sekä mahdollisuuksien mukaisesti hinta. Mikäli kyseessä on erityisen vanha tai arvokas tuote, siitä tulee mainita vastaanotossa. Kappalehinnoiteltu pyykki lasketaan aina pesulassa. Kilopyykki otetaan vastaan eränä. Pyykistä olisi hyvä tehdä luettelo. Mikäli pesuluettelo poikkeaa pesulan tarkistuksessa, pesulan tekemä laskenta on sitova.

Pesu

Noudatamme aina tuotteessa olevaa kiinteää, valmistajan laatimaa hoito-ohjetta. Mikäli kiinteä hoito-ohje on epäselvä, virheellinen tai se puuttuu kokonaan, valitsemme tuotteelle/materiaalille ominaisen pesutavan ja käsittely tapahtuu asiakkaan vastuulla. Tästä sovitaan asiakkaan kanssa.

Jos tuotteessa ei ole pesumerkintää, tai se on puutteellinen, tai jos epäilemme tuotteessa olevien tahrojen poistosta koituvan mahdollisesti vahinkoa materiaalille, käymme vastaanottovaiheessa riskitekijät läpi asiakkaan kanssa. Tuote voidaan pestä asiakkaan luvalla ja vastuulla, jolloin vastaanottokuittiin merkitään varaus ja asiakkaan allekirjoitus, jolloin pesula ei ole vastuussa lopputuloksesta.

Tuotteen materiaali huomioiden, pesussa käytetään parhaita mahdollisia aineita ja menetelmiä. Tästä huolimatta emme voi taata tahrojen täydellistä poistumista.

Toimitusaika

Sitoudumme noudattamaan vastaanottokuittiin ilmoitettua toimitusaikaa. Viivästyksen sattuessa ilmoitamme asiakkaalle poikkeamasta. Sitoudumme hyvittämään asiak­kaalle kohtuuttomasta viivästymisestä aiheutuneita kustannuksia. Jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta tapahtumasta, johon me tai alihankkijamme ei ole voinut vaikuttaa tai ennalta arvata vastaanottovaiheessa, emme ole korvausvelvollisia.

Laatuvirheet / Tuotteiden katoaminen

Vastaamme pesu- ja viimeistelyvirheistä sekä mahdollisista tuotteiden katoamisista pesulassamme. Meidän virheestämme aiheutuneissa tapauksissa korvaamme vaurioituneen tai kadonneen tuotteen. Korvaustapauksissa noudatamme Tekstiilihuoltoalan nykyarvon laskentaperusteisiin laadittua taulukkoa, jonka avulla pesulaan tuodulle tuotteelle lasketaan sen nykyarvon mukainen korvaus. Korvauksen määrään vaikuttaa tuotteen ikä sekä ostohinta. Käytettävä nykyarvotaulukko on kuluttaja-asiamiehen hyväksymä ja tarvittaessa myös nähtävissä pesulassa.

Mikäli korvaamme tuotteen täydestä nykyarvostaan, lunastamme tuotteen itsellemme. Mikäli asiakas haluaa tuotteen itselleen, osakorvaus on 40 % nykyarvosta.

Meillä on velvollisuus säilyttää pestyjä tuotteita veloituksetta yhden (1) kuukauden ajan tuotteelle kuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä. Veloitamme varastointikuluina tästä ylittävältä ajalta 20% pesulamaksusta. Jos asiakas ei ole noutanut tuotteitaan yhden (1) vuoden kuluessa kuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä, luovutamme tuotteet pois vapaasti katsomaamme tarkoitukseen. Yritämme aina ottaa yhteyttä asiakkaaseen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Palautteet / Reklamaatiot

Palveluun liittyvät palautteet on annettava välittömästi ja ennen tuotteiden käyttöönottoa. Valitukset on tehtävä joko heti tuotetta noudettaessa tai viimeistään 3 vuorokauden kuluessa tuotteiden noudosta.

Pesulan korvausvelvollisuus päättyy 3 arkipäivän päästä tuotteiden lunastuksesta.

Ristiriitaisissa tapauksissa osapuolet pyrkivät keskinäisin neuvotteluin sopimaan tilanteen. Mikäli pesulan ja asiakkaan näkemykset poikkeavat suuresti toisistaan, asiat ratkaistaan ensisijaisesti Kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Laatuvirheet / Tuotteiden katoaminen

Vastaamme pesu- ja viimeistelyvirheistä sekä mahdollisista tuotteiden katoamisista pesulassamme. Meidän virheestämme aiheutuneissa tapauksissa korvaamme vaurioituneen tai kadonneen tuotteen. Korvaustapauksissa noudatamme Tekstiilihuoltoalan nykyarvon laskentaperusteisiin laadittua taulukkoa, jonka avulla pesulaan tuodulle tuotteelle lasketaan sen nykyarvon mukainen korvaus. Korvauksen määrään vaikuttaa tuotteen ikä sekä ostohinta. Käytettävä nykyarvotaulukko on kuluttaja-asiamiehen hyväksymä ja tarvittaessa myös nähtävissä pesulassa.

Mikäli korvaamme tuotteen täydestä nykyarvostaan, lunastamme tuotteen itsellemme. Mikäli asiakas haluaa tuotteen itselleen, osakorvaus on 40 % nykyarvosta.

Meillä on velvollisuus säilyttää pestyjä tuotteita veloituksetta yhden (1) kuukauden ajan tuotteelle kuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä. Veloitamme varastointikuluina tästä ylittävältä ajalta 20% pesulamaksusta. Jos asiakas ei ole noutanut tuotteitaan yhden (1) vuoden kuluessa kuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä, luovutamme tuotteet pois vapaasti katsomaamme tarkoitukseen. Yritämme aina ottaa yhteyttä asiakkaaseen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Palautteet / Reklamaatiot

Palveluun liittyvät palautteet on annettava välittömästi ja ennen tuotteiden käyttöönottoa. Valitukset on tehtävä joko heti tuotetta noudettaessa tai viimeistään 3 vuorokauden kuluessa tuotteiden noudosta.

Pesulan korvausvelvollisuus päättyy 3 arkipäivän päästä tuotteiden lunastuksesta.

Ristiriitaisissa tapauksissa osapuolet pyrkivät keskinäisin neuvotteluin sopimaan tilanteen. Mikäli pesulan ja asiakkaan näkemykset poikkeavat suuresti toisistaan, asiat ratkaistaan ensisijaisesti Kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.